Malta" Malta

ולטה

מזג אוויר בולטה לימים הקרובים

כרגע
כרגע
כרגע
כרגע
כרגע

מידע חיוני בולטה

איזור חיוג 356
משטרה 112
כיבוי אש 112
רפואה 112
שגרירות
כתובת (שגרירות) VIA MICHELE MERCATI 14 ROME, ITALY
אתר rome.mfa.gov.il/
דוא’’ל INFO@ROMA.MFA.GOV.IL
טלפון 39 06 36198500
פקס 39 06 36198555
שעות פעילות

MON-FRI 09:00-12:00

מידע יהודי בולטה

מנחה קטנה
פלג המנחה
שקיעת החמה
צאת הכוכבים
עבור שבת בתאריך:
כניסת שבת
צאת שבת
עלות השחר
משיכיר
הנץ החמה
סוף זמן ק"ש (גר"א)
סוף זמן תפילה(גר"א)
חצות היום
מנחה גדולה