Japan" Japan

טוקיו

מזג אוויר בטוקיו לימים הקרובים

כרגע
כרגע
כרגע
כרגע
כרגע

מידע חיוני בטוקיו

איזור חיוג +81-3
משטרה 110
כיבוי אש 119
רפואה 119
שגרירות
כתובת (שגרירות) 3 NIBAN-CHO CHIYODA-KU TOKYO
אתר tokyo.mfa.gov.il/
דוא’’ל INFO@TOKYO.MFA.GOV.IL
טלפון 81 3 32640911
פקס 81 3 32640832
שעות פעילות

MON-THU 09:00-17:30 MON-THU 10:00-13:00 FRI-FRI 09:00-15:15 FRI-FRI 10:00-13:00

מידע יהודי בטוקיו

מנחה קטנה
פלג המנחה
שקיעת החמה
צאת הכוכבים
עבור שבת בתאריך:
כניסת שבת
צאת שבת
עלות השחר
משיכיר
הנץ החמה
סוף זמן ק"ש (גר"א)
סוף זמן תפילה(גר"א)
חצות היום
מנחה גדולה