India" India

מומבאי

מזג אוויר במומבאי לימים הקרובים

כרגע
כרגע
כרגע
כרגע
כרגע

מידע חיוני במומבאי

איזור חיוג +91-22
משטרה 100
כיבוי אש 101
רפואה 102
שגרירות
כתובת (קונסוליה כללית) 16TH FLOOR N.C.P.A MARG 194 NARIMAN POINT 16 MUMBAI 400 021
אתר mumbai.mfa.gov.il/
דוא’’ל INFO@MUMBAI.MFA.GOV.IL
טלפון 91 22 22819993
פקס 91 22 22824727
שעות פעילות

MON-FRI 10:00-12:30

מידע יהודי במומבאי

מנחה קטנה
פלג המנחה
שקיעת החמה
צאת הכוכבים
עבור שבת בתאריך:
כניסת שבת
צאת שבת
עלות השחר
משיכיר
הנץ החמה
סוף זמן ק"ש (גר"א)
סוף זמן תפילה(גר"א)
חצות היום
מנחה גדולה