Serbia" Serbia

בלגרד

מזג אוויר בבלגרד לימים הקרובים

כרגע
כרגע
כרגע
כרגע
כרגע

מידע חיוני בבלגרד

איזור חיוג 381-11
רפואה 94
שגרירות
כתובת (שגרירות) BULEVAR MIRA 47 DEDINJE BEOGRAD BELGRADE
אתר belgrade.mfa.gov.il/
דוא’’ל INFO@BELGRADE.MFA.GOV.IL
טלפון 381 11 3672400/1/2/3
פקס 381 11 3670304
שעות פעילות

MON-FRI 10:00-12:00

מידע יהודי בבלגרד

מנחה קטנה
פלג המנחה
שקיעת החמה
צאת הכוכבים
עבור שבת בתאריך:
כניסת שבת
צאת שבת
עלות השחר
משיכיר
הנץ החמה
סוף זמן ק"ש (גר"א)
סוף זמן תפילה(גר"א)
חצות היום
מנחה גדולה